Disclaimer

1. Voor de toegang en het gebruik van de website ingenieurnext.nl gelden de wettelijke regels, onderstaande regels en onze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op:

De webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
De uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
Gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
De inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

2. Ingenieur NEXT actualiseert de inhoud van de website en doet dit met zorg. Echter is de informatie en tekst die in een vacature staan afkomstig van de betreffende werkgever. Deze draagt zelf zorg voor de inhoud en juistheid van gegevens. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

3. Ingenieur NEXT mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment veranderen met of zonder voorafgaande verwittiging.

4. Overeenkomsten tussen werkgever en werkzoekende(n) die via de website worden gesloten zijn alleen geldig tussen deze personen. Ingenieur NEXT is hier geen partij bij.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan, inclusief tekst, beeldmateriaal en gekoppelde links kan een inbreuk op intellectueel recht, regelgeving omtrent privacy, publicatie of communicatie opleveren. De gebruiker van de website is verantwoordelijk voor al hetgeen hij/zij van de website verzendt. Het gebruik van gegevens van de website of van de databank is voorafgaand me toestemming van ingenieur NEXT vastgesteld. Het gebruik hiervan is zonder schriftelijke toestemming onder geen beding toegestaan.

6. Ingenieur NEXT behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van de diensten die worden aangeboden gebruik te maken.

7. Ingenieur NEXT behoudt zich het recht de website en gebruikers hiervan te monitoren.

8. Ingenieur NEXT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, direct en/of indirect ontstaan door het gebruik van de website.

9. Ingenieur NEXT maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Ingenieur NEXT maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de Ingenieur NEXT site voor u gemakkelijker te maken. Daarnaast maakt Ingenieur NEXT ook gebruik van een speciaal cookie. Aan de hand van dit cookie kan onze website u herkennen, de volgende keer dat u op de IngenieurNEXT.nl site langskomt. Met behulp van dit cookie kan de site speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de site voor u nog aangenamer te maken. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.
Snel zoeken
Job search aanmaken

Job alert
Stuur mij de nieuwste vacatures gericht op mijn wensen